woensdag 1 maart 2017

‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’

Het preferentiebeleid houdt de gemoederen op schildklierfora flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. Deze ontwikkeling staat los van de problemen rond Thyrax.

Opvallend is dat de laatste tijd vaak gewisseld wordt. Bevalt de ene levothyroxine niet, dan volgt kort daarna de volgende. Van Thyrax naar Euthyrox naar Teva naar Tirosint.

Gezamenlijke verklaring levothyroxine-producten

In 2004 publiceerden de American Thyroid Association (ATA), The Endocrine Society (TES) en de American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) al een verklaring waarom het wisselen van de ene levothyroxine naar de andere levothyroxine ongewenst is. Toen was dat wisselen al een grote zorg. 1

‘Generieke geneesmiddelsubstitutie: wel of niet doen’

Op Schildkliertje verscheen in 2012 al een bericht over het wel of niet wisselen van merk naar merkloze (generieke) levothyroxine. Aanleiding was het rapport ‘Generieke geneesmiddelsubstitutie: wel of niet doen’ uit 2011. In het rapport werd levothyroxine als middel genoemd waarbij verandering van merk ongewenst is. De gevolgen die worden genoemd, zijn typische symptomen van overdosering (hartkloppingen, gewichtsverlies, slecht slapen, nervositeit en vermoeidheid) of typische symptomen van onderdosering (droge huid, obstipatie, gewichtstoename, vermoeidheid, haarverlies en onregelmatige menstruatie). 2

‘Handleiding Geneesmiddelensubstitutie’

In 2014 volgde een overzicht van initiatieven en aanbevelingen, waaronder de ‘Handleiding Geneesmiddelensubstitutie’ van de KNMP. Helaas tot nu toe zonder effect. Want gewisseld wordt er nog steeds van levothyroxine zonder medische redenen. 3

Brief patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties hebben op 21 februari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen. 4 Een versoepeling heeft positieve gevolgen voor patiënten. Laten wisselen van medicatie om niet-medische redenen heeft veel negatieve gevolgen, zoals:
 • verwarring
 • meer bijwerkingen
 • minder vertrouwen in het medicijn
 • minder medicatietrouw
 • minder controle over de aandoening en
 • een lagere kwaliteit van leven.

Vaak gaat het om een ‘besparing’ op geneesmiddelen van slechts enkele centen tot soms enkele dubbeltjes. Zorg op maat en de kwaliteit van de farmaceutische zorg zijn in het geding. Deze bezuiniging ‘aan de voorkant’ leidt tot meerkosten ‘aan de achterkant’, zoals hogere ziektelast voor de patiënt, extra artsenbezoek en bloedonderzoek en daarmee minder doelmatige zorg en meer kosten.

Minimaal zou de ‘Handleiding Geneesmiddelensubstitutie’ van de KNMP moeten gelden. Daarin staat beschreven bij welke aandoeningen en geneesmiddelen men voorzichtig moet zijn bij het omzetten.

Bronnen

 1. Thyroxine products joint position statement
  ATA, TES, AACE
 2. Generieke levothyroxine-substitutie: wel of niet doen
  Schildkliertje
 3. Generieke schildklierhormoon-substitutie: info op een rijtje
  Schildkliertje
 4. ‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’
  Brief van de patiëntenorganisaties

maandag 20 februari 2017

Trap er niet in: Thyrex is géén Thyrax

Let goed op!! Het is geen levothyroxine, geen schildklierhormoon. Het is een supplement dat de schildklier zou moeten ondersteunen. Onzin natuurlijk. Net een lettertje anders. Geen Thyrax, maar Thyrex. Voor een potje pillen waar je niets aan hebt vragen de oplichters 24 euro ...


woensdag 15 februari 2017

IGZ mag rapport over Thyrax-tekort nog niet openbaren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag het onderzoek naar het ontstaan van het Thyrax-tekort nog niet openbaar maken. De voorzieningenrechter in Den Haag vindt dat de bezwaren van de twee betrokken organisaties eerst moeten worden behandeld.

Dit blijkt uit de uitspraak die de rechter heeft gedaan op 6 januari, maar die 14 februari 2017 is gepubliceerd.


IGZ mag rapport over Thyrax-tekort nog niet openbaren
Ana Karadarevic | Skipr

Uitspraak voorzieningenrechter Aspen Pharma Trading Limited tegen de minister van VWS
Instantie Rechtbank Den Haag | Zaaknummer AWB - 16 _ 9326

Tekort aan Thyrax Duotab 0,025 mg (levothyroxine) vanaf februari 2016
Schildklierforum

Aspen Pharma Trading Limited, fabrikant van schildkliermedicijn Thyrax Duotab, had een zogeheten voorlopige voorziening aangevraagd tegen openbaarmaking van het IGZ-rapport. De inspectie onderzocht of de fabrikant zich aan de wet had gehouden. De aanleiding is dat begin 2016 bekend werd dat er een tekort ontstond van het schildkliermedicijn Thyrax.

Volgens de rechter is het belang van de fabrikant bij niet openbaarmaking van het onderzoek in afwachting van een beslissing op bezwaar ‘evident, omdat openbaarmaking, indien eenmaal geschied, onomkeerbaar is’. De fabrikant voert volgens de rechter in het bezwaar een groot aantal inhoudelijke gronden aan tegen de openbaarmaking. Verder acht de voorzieningenrechter het van belang dat een ander bedrijf ook om een voorlopige voorziening heeft verzocht, al voert dit bedrijf andere inhoudelijke bezwaren aan.

Onmiddelijke openbaarmaking

In het licht hiervan is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Aspen Pharma Trading Limited bij een volledige heroverweging in de bezwaarfase dient te prevaleren boven het belang van de IGZ bij onmiddellijke openbaarmaking in het kader van een goede voorlichting van het publiek. Openbaarmaking van het Thyrax-onderzoek mag van de voorzieningenrechter pas zes weken na de beslissing op bezwaar plaatsvinden. Onbekend is wanneer de beslissing op bezwaar wordt genomen.Schildkliertje: Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport T...
: Begin dit jaar beloofde minister Schippers een openbaar onderzoeksrapport van de IGZ naar de gang van zaken rond Thyrax. Helaas zal openbaar...


maandag 13 februari 2017

Is Tirosint écht anders?

Door het Thyrax-debacle moesten gebruikers op zoek naar een andere levothyroxine-variant. Na de overstap leggen veel artsen en gebruikers klachten en symptomen van hypo- dan wel hyperthyreoïdie uit als allergie of intolerantie voor hulp- en vulstoffen. Om wat voor allergie of intolerantie het zou gaan, wordt niet onderzocht. Gevolg is vaak weer een overstap. Tirosint lijkt het wondermiddel. Grote vraag: is Tirosint écht anders?

Is Tirosint écht anders?
Schildklierforum

Capsules en vloeibare levothyroxine en hun mogelijke toepassing
Schildkliertje

Helder overzicht alternatieven Thyrax
SON

Gelcapsules en/of vloeibaar levothyroxine?

Opvallend is dat in het ene artikel gelcapsules en vloeibaar levothyroxine als hetzelfde worden gezien. Terwijl een ander artikel het heeft over vloeibaar levothyroxine enerzijds en gelcapsules en tabletten anderzijds.

Farmacotherapeutische eigenschappen

Volgens de bijsluiter van Tirosint zijn de farmacotherapeutische eigenschappen hetzelfde als die van de andere levothyroxine-varianten. Oraal toegediend levothyroxine wordt vrijwel exclusief geabsorbeerd in het bovenste gedeelte van de dunne darm. Afhankelijk van de aard van de farmaceutische formulering wordt maximaal 80% geabsorbeerd. Tmax ligt tussen de 1 en 6 uur.

Thyrax met meeste hulp- en vulstoffen

Uit tabel 2 in het overzicht van de alternatieven voor Thyrax op de website van SON blijkt dat Thyrax veel hulp- en vulstoffen had. Onwaarschijnlijk is dat tevreden oud-gebruikers van Thyrax nu opeens last zouden hebben van (minder) hulp- en vulstoffen. Worden hulp- en vulstoffen nu mogelijk als gelegenheidsargument gebruikt?


Bron: Schildklier Organisatie Nederland


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.


Translate / Vertaal